Obrenovac, 03.04.2020

KOMUNALNA PREDUZEĆA TRAŽE KAMATE ZA NERADNE DANE


Izvor: Novosti,Lokalne novine | Obrenovac, 27.11.2019.
Da li na taj način krše zakon?

Foto:N.Fifić


Pojedina komunalna preduzea i kablovski operateri nedelju raunaju istovremeno kao radni i kao neradni dan. Iako su im šalteri zatvoreni, oni uredno zahtevaju od svojih potrošaa da im raune koji dospevaju nedeljom plate baš tog dana. Ukoliko se uplata obavi u ponedeljak potrošai rizikuju - zateznu kamatu. Ovakvo ponašanje, meutim, nije zakonito i potrošai mogu da ga prijave Ministarstvu trgovine i telekomunikacija.

Svaki korisnik tekueg rauna moe sa svojom bankom da dogovori da raune za komunalije, struju, telefon, kablovsku televiziju namiruje putem trajnog naloga. Svakog meseca, tano odreenog dana, korisniku e, tako, novac da se skida sa rauna i uplauje na raun konkretnih preduzea. Meutim, pojedine firme svojim potrošaima prave problem, ako je rok dospea rauna u nedelju, a banka im novac uplati prvog narednog radnog dana.

Tako se "Novostima" obratio italac kojem je kablovski operater uredno zaraunao zateznu kamatu upravo iz ovog razloga. Na svoju reklamaciju dobio je kratak odgovor:

- Ako vaša banka ne vrši prenos novca vikendom i uplatu prenese na naš tekui raun u ponedeljak, tako e biti i razdueno - stoji u odgovoru operatera.

U Narodnoj banci Srbije istiu da je to sluaj nezakonitog postupanja trgovca.

- Zakonom o obligacionim odnosima, lan 77, stav 3, propisano je da ako poslednji dan roka pada u dan kada je zakonom odreeno da se ne radi, kao poslednji dan roka rauna se sledei radni dan. To znai da kada rok za plaanje rauna istie u nedelju ili na dravni praznik, smatrae se da taj rok istie narednog radnog dana - reeno je "Novostima" u NBS. - Iz tog razloga, u sluaju kada rok za izvršenje obaveze istie na neradni dan, pa se relevantna obaveza izvrši prvog narednog radnog dana, smatramo da ne postoji osnov za zaraunavanje zatezne kamate, tj. ne moe se smatrati da obaveza nije izvršena u roku, i postupanje suprotno ovom pravilu treba smatrati nezakonitim postupanjem trgovca.

Meutim, poštovanje navedene odredbe od strane izdavalaca rauna nije u nadlenosti Narodne banke Srbije, ve Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

- S aspekta propisa ija je primena u nadlenosti Narodne banke Srbije, ukazujemo da, kada je datum izvršenja trajnog naloga neradni dan ili dravni praznik, to jest kada se ne radi o poslovnom danu banke, banka taj nalog prima i duna je da ga izvrši narednog radnog dana, na primer u ponedeljak - navode u NBS.

S druge strane, na naš upit, da li je bilo albi na ovakvo postupanje komunalnih firmi i telekomunikacionih operatera, u Ministarstvu trgovine i telekomunikacija istiu da u njihov sektor za zaštitu potrošaa nije stigao nijedan prigovor vezano za plaanje rauna za komunalne usluge, gde se plaanje obavlja trajnim nalogom u banci.

INSTANT SISTEM

U NBS podseaju da od 22. oktobra prošle godine, korisnici platnih usluga imaju mogunost da svoja plaanja izvršavaju i kroz sistem za instant plaanja.

- Na ovaj nain korisnici platnih usluga e plaati svoje obaveze bilo kog dana u toku godine, bez obzira na to da li je re o radnom ili neradnom danu, i bez obzira na to u koje doba dana iniciraju svoje plaanje - navode u NBS. - Tako data instrukcija za plaanje bie izvršena u roku od svega nekoliko sekundi i novana sredstva e biti odobrena na raunu primaoca plaanja takoe u svega nekoliko sekundi. Korisnici platnih usluga mogu da se obrate svojim bankama i raspitaju za uslove pod kojim e im ona omoguiti izvršenje trajnih naloga kroz sistem za instant plaanja.

Lokalne Novine Obrenovac


Vuk Ilić PR Agencija za izradu i održavanje WEB portala LOKALNE NOVINE Obrenovac
Portal LOKALNE NOVINE je javno internet glasilo registrovano pod brojem : IN 000333
Upotreba autorskog materijala objavljenog na stranicama ovog portala dozvoljena je uz obavezno navođenje izvora
Ostale uslove korišćenja portala pročitajte OVDE