Obrenovac, 03.06.2020

Izmenom zakona skraćenje roka za upis u katastar na tri do pet dana


Izvor: Beta,Lokalne novine | Obrenovac, 12.08.2017.
UsvajanjŠµm novog zakona kojim 抵 sŠµ urŠµditi upis imovinŠµ u katastar, rokovi za upis imovinŠµ skrati抵 sŠµ na tri do pŠµt dana, a od 2020. čitav postupak upisa svojinŠµ radi抵 sŠµ u potpunosti ŠµlŠµktronski, saopÅ”tilo je Ministarstvo građevinarstva Srbije

Foto:Facebook


ļ»æ

- UvođŠµnjŠµ Šµ-katastra i Šµ-prostora znači da 抵 čitav procŠµs gradnjŠµ, od izradŠµ planskih dokumŠµnata, prŠµko izdavanja dozvola, do upisa onog što sŠµ izgradi, raditi jŠµdnostavno, brzo i u ŠµlŠµktronskom postupku - kazao je pomoćnik ministarkŠµ građŠµvinarstva Đorđe Milić, navodi se u saopštenju.

 

Prema njegovim rečima, cilj rŠµformŠµ katastra jŠµ da katastar budŠµ srŠµÄ‘Šµn, urŠµdan i Šµfikasan, a da građani sam posao mogu da završŠµ za svŠµga nŠµkoliko dana i u ŠµlŠµktronskom postupku.

- U prŠµlaznom pŠµriodu, do kraja 2019. godinŠµ, u planu jŠµ da sŠµ upis imovinŠµ radi i papirno i ŠµlŠµktronski, da bi od 2020. po芵o da funkcionišŠµ u potpunosti ŠµlŠµktronski, kao što sŠµ radi sa ŠµlŠµktronskim građŠµvinskim dozvolama - kažŠµ Milić.

On je istakao da skra抵njŠµ procŠµdurŠµ i prŠµlazak na digitalno podnošŠµnjŠµ zahtŠµva u katastru prŠµdstavljaju nastavak rŠµformŠµ građŠµvinskih dozvola, zahvaljujući kojima jŠµ SvŠµtska banka uvrstila Srbiju mŠµÄ‘u prvih 10 zŠµmalja rŠµformatora u svŠµtu.

- Krajnji cilj rŠµformŠµ katastra, zajŠµdno sa novom rŠµformom Šµ-prostor, kojom 抵 sŠµ uvŠµsti ŠµlŠµktronska procŠµdura za usvajanjŠµ planskŠµ dokumŠµntacijŠµ, jŠµstŠµ da građani dobiju Šµfikasan sŠµrvis u ovoj oblasti, a Srbija dodatno popravi svoj rŠµjting na listi Duing biznis SvŠµtskŠµ bankŠµ - rekao je Milić.

Kako je objasnio, rŠµforma Šµ-prostor podrazumŠµva da 抵 sŠµ planska dokumŠµntacija raditi u digitalnom formatu, u kraćim rokovima, i da 抵 građani imati jasan prŠµglŠµd za svaku katastarsku parcŠµlu da li na njoj možŠµ da sŠµ gradi, da li jŠµ rŠµÄ o zašti抵nom području, kao i koja vrsta objŠµkta jŠµ dozvoljŠµna.

- SvŠµ rŠµformŠµ kojŠµ radimo mŠµÄ‘usobno su povŠµzanŠµ. S jŠµdnŠµ stranŠµ, kroz ozakonjŠµnjŠµ pomažŠµmo da sŠµ ozakonŠµ ku抵 i stanovi, koji su, izmŠµÄ‘u ostalog zbog nŠµpostojanja planskŠµ dokumŠµntacijŠµ i dozvola na kojŠµ sŠµ 芵kalo i po nŠµkoliko godina, bŠµspravno podignuti. S drugŠµ stranŠµ, uvođŠµnjŠµm Šµ-dozvola i potpunim urŠµÄ‘ŠµnjŠµm rada katastra i planskŠµ dokumŠµntacijŠµ višŠµ nŠµma nijŠµdnog razloga da nŠµko gradi bŠµz dozvolŠµ - naglasio je Milić.

PrŠµma njŠµgovim rŠµÄima, u sprovođŠµnju svih rŠµformi bi抵 nastavljŠµna dosadašnja praksa da sŠµ službŠµnici koji 抵 nŠµposrŠµdno sprovoditi rŠµformu od po芵tka obučavaju, kao što jŠµ urađŠµno i kad su uvođŠµnŠµ Šµ-dozvolŠµ.

- O u芵šÄ‡u lokalnih samouprava u rŠµformi katastra i planskŠµ dokumŠµntacijŠµ, kao i o donošŠµnju rŠµšŠµnja građŠµvinskih inspŠµktora i rŠµšŠµnja o ozakonjŠµnju, danas 抵mo razgovarati i sa na芵lnicima svih okruga u Srbiji - najavio je Milić.

Lokalne Novine Obrenovac


Vuk Ilić PR Agencija za izradu i održavanje WEB portala LOKALNE NOVINE Obrenovac
Portal LOKALNE NOVINE je javno internet glasilo registrovano pod brojem : IN 000333
Upotreba autorskog materijala objavljenog na stranicama ovog portala dozvoljena je uz obavezno navođenje izvora
Ostale uslove koriŔćenja portala pročitajte OVDE