Obrenovac, 05.07.2020

Javni poziv za pohađanje besplatnog kursa programiranja za programski jezik JAVA


Izvor: Lokalne novine | Obrenovac, 15.11.2017.

Foto:Logo
Zamenik predsednika gradske opštine Obrenovac dana 14.11.2017. godine, na osnovu člana 50 i 52. Statuta gradske opštine Obrenovac („Sl. list grada Beograda“ br.19/14 - prečišćen tekst i 73/14), Lokalnog akcionog plana za mlade VII-01 br. 020-157 od 29.12.2015. godine, na predlog Saveta za mlade od 14.11.2017. godine, po prethodno pribavljenom mišljenju Veća gradske opštine Obrenovac, na sednici održanoj dana 14.11.2017. godine, raspisuje

JAVNI POZIV

ZA POHAĐANjE BESPLATNOG KURSA PROGRAMIRANjA ZA PROGRAMSKI JEZIK JAVA

 

Predmet poziva i pravo učešća

 Predmet javnog poziva je pohađanje besplatnog kursa programiranja za programski jezik JAVA, za građane iz kategorije mladih koji imaju od 18 do 30 godina života.

Prijavu na ovaj poziv mogu podneti građani koji su nezaposleni, imaju od 18 do 30 godina života, završenu srednju školu i prebivalište na teritoriji gradske opštine Obrenovac.

Ovaj kurs je specijalno osmišljen nastavni program za one koji poseduju poznavanje osnovnog rada na računaru. Cilj kursa je da se građanima iz kategorije mladih, pruži šansa da sticanjem diplome o završenom kursu programiranja unaprede svoja znanja i sposobnosti i tako povećaju mogućnost dobijanje posla u oblasti informacionih tehnologija, odnosno da započnu karijeru u IT-u.

Uslovi:

1.Nezaposlena lica koja imaju od 18 do 30 godina života
2.Lica koja su završila srednju školu i poseduju poznavanje osnovnog rada na računaru
3.Prebivalište na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Maksimalan broj polaznika za pohađanje besplatnog kursa programiranja za programski jezik JAVA je 30. U obzir dolaze samo kandidati koji su ozbiljni u nameri da nauče veštine programiranja i primenjuju ih u daljem radu i koji su u mogućnosti da redovno pohađaju časove kursa. Kandidati će polagati inicijalni test za izbor polaznika kursa. Ukoliko više kandidata ostvari jednak broj poena, prednost će imati oni koji se na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje vode kao nezaposlena lice I kategorije.

Dokumentacija za prijavljivanje

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja na javni poziv je:

1.Obrazac prijave na javni poziv
2.Fotokopija lične karte
3.Uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Obrenovac o nezaposlenosti
4.Fotokopija svedočanstva o završenoj srednjoj školi
4.Odluka o izboru

Savet za mlade će doneti odluku o izboru polaznika, koji ispunjavaju uslove poziva, na osnovu rezultata inicijalnog testa.

Rok za podnošenje prijave i način prijavljivanja

Prijave predati na pisarnicu gradske opštine Obrenovac ili slati na adresu Vuka Karadžića 74, Uprava gradske opštine Obrenovac, Odeljenje za privredu i razvoj sa naznakom “JAVNI POZIV ZA POHAĐANjE BESPLATNOG KURSA PROGRAMIRANjA ZA PROGRAMSKI JEZIK JAVA“.

*Obrazac prijave možete preuzeti ovde : https://obrenovac.rs/opstina/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9Ebrazac-prijave-Programiranje.pdf

Krajnji rok za dostavljanje prijave iz ovog javnog poziva ističe zaključno sa 30.novembrom 2017. godine.

Sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom mogu se dobiti na telefon 011/8728-038 i 064/8322-195.

Lokalne Novine Obrenovac


Vuk Ilić PR Agencija za izradu i održavanje WEB portala LOKALNE NOVINE Obrenovac
Portal LOKALNE NOVINE je javno internet glasilo registrovano pod brojem : IN 000333
Upotreba autorskog materijala objavljenog na stranicama ovog portala dozvoljena je uz obavezno navođenje izvora
Ostale uslove korišćenja portala pročitajte OVDE