Obrenovac, 24.08.2019

Javni konkurs za u─Źe┼í─çe Gradske op┼ítine Obrenovac u finansiranju stalnih tro┼íkova funkcionisanja udru┼żenja iz oblasti bora─Źko-invalidske za┼ítite sredstvima iz bud┼żeta Gradske op┼ítine Obrenovac za 2017. godinu


Izvor: Lokalne novine | Obrenovac, 27.06.2017.

Foto:Printscreen


´╗┐

Predsednik gradske opštine Obrenovac, dana 23. juna 2017. godine, na osnovu ─Źlana 6. Pravilnika o na─Źinu finansiranja projekata udru┼żenja sredstvima bud┼żeta gradske opštine Obrenovac VIII-01 broj 020-4/39 od 29.05.2015. godine, na predlog Komisije za saradnju sa udru┼żenjima od 20.06.2017. godine, uz saglasnost Ve─ça gradske opštine Obrenovac, sa sednice odr┼żane dana 23. juna 2017. godine, doneo je

 

O D L U K U
O RASPISIVANjU PRVOG JAVNOG KONKURSA ZA U─îEŠ─ćE GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC U FINANSIRANjU STALNIH TROŠKOVA FUNKCIONISANjA UDRU┼ŻENjA IZ OBLASTI BORA─îKO-INVALIDSKE ZAŠTITE SREDSTVIMA IZ BUD┼żETA GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ZA 2017. GODINU

1. Predmet konkursa

Predmet Javnog konkursa je u─Źeš─çe gradske oštine Obrenovac u finansiranju redovnih aktivnosti udru┼żenja iz oblasti bora─Źko-invalidske zaštite, u skladu sa godišnjim programom rada tih udru┼żenja, sredstvima iz bud┼żeta gradske opštine Obrenovac za 2017. godinu.

2. Namena sredstava, ciljevi konkursa i iznos sredstava za koji se konkurs sprovodi

Sredstva namenjena udru┼żenjima iz oblasti bora─Źko-invalidske zaštite mogu da se koriste za realizaciju aktivnosti, i to:

poboljšanja polo┼żaja boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca i radi unapre─Ĺenja oblasti negovanja tradicija oslobodila─Źkih ratova Srbije (bora─Źko-invalidska zaštita i zaštita lica sa invaliditetom).

Ukupan iznos sredstava planiran za finansiranje stalnih troškova funkcionisanja udru┼żenja iz oblasti bora─Źko-invalidske zaštite po ovom konkursu je 300.000,00 dinara.

3. Udru┼żenja koja imaju pravo na podnošenje prijava

Pravo u─Źeš─ça u raspodeli sredstava bud┼żeta gradske opštine Obrenovac imaju udru┼żenja koja su registrovana na teritoriji gradske opštine Obrenovac, odnosno imaju sedište ili ogranak na ovom podru─Źju kao opštinske, me─Ĺuopštinske, regionalne ili republi─Źke, koje su registrovane najmanje 6 meseci, koje su registrovane za oblast bora─Źko-invalidske zaštite, s tim da ve─çinu projektnih aktivnosti moraju realizovati na teritoriji gradske opštine Obrenovac.

4. Uslovi za podnosioca prijave

Jedno udru┼żenje mo┼że u─Źestvovati sa jednim predlogom projekta na jednom konkursu.
Ostali uslovi za podnosica propisani su Pravilnikom o na─Źinu finansiranja projekata udru┼żenja sredstvima bud┼żeta gradske opštine Obrenovac VIII-01 broj 020-4/39 od 29.05.2015. godine.

5. Maksimalna vrednost projekta sa kojim se konkuriše

Vrednost tra┼żenih sredstava iz bud┼żeta gradske opštine Obrenovac ne sme biti ve─ça
od 100.000,00 dinara po projektu.
Udru┼żenje podnosi prijavu na konkurs koja podrazumeva podnošenje konkursne dokumentacije u predvi─Ĺenom roku Komisiji za za saradnju sa udru┼żenjima (u daljem tekstu: Komisija).

6. Dokumenta koja je potrebno prilo┼żiti uz prijavu

Udru┼żenje podnosi prijavu na konkurs sa konkursnom dokumentacijom i to:

prijavni obrazac (koji sadr┼żi obrazac za predlog aktivnosti i obrazac za bud┼żet aktivnosti);

kopiju izveštaja o stanju ra─Źuna podnosioca prijave (bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu godinu sa dokazom da je izveštaj podnet Agenciji za privredne registre – pe─Źat APR ili kopija potvrde o prijemu od pošte);

kopiju Statuta podnosioca prijave;

kopiju Godišnjeg programa rada podnosioca prijave;

kopiju završnog izveštaja o realizaciji projekata finansiranih sredstvima bud┼żeta gradske opštine Obrenovac u prethodnoj godini;

ukoliko aktivnosti sadr┼że obuke, radionice, treninge, predavanja, seminare ili sli─Źne aktivnosti neophodno je da se dostavi program sa definisanim temama i radne biografije predava─Źa i trenera.

Prijavni obrazac je sastavni deo ove Odluke.
Potrebno je dostaviti jedan štampani original konkursne dokumentacije koji je potpisan i overen pe─Źatom (na mestima koja su za to predvi─Ĺena) i jedan na CD-u.
Podnosioci prijava svoje predloge projekata popunjavaju na srpskom jeziku, ─çirili─Źno pismo.
Prijavni obrazac treba popuniti jasno i precizno, kako bi prijava mogla da se proceni na najbolji mogu─çi na─Źin.
Prijava u kojoj je konkursna dokumentacija napisana rukom ili pisa─çom mašinom ne─çe se smatrati va┼że─çom.

7. Merila i kriterijumi izbora

Svi projekti koje su podnosioci prijava predali u predvi─Ĺenom roku bi─çe procenjeni u skladu sa slede─çim kriterijumima:

Finansijski i operativni kapacitet udru┼żenja,

Bud┼żet i racionalnost troškova,

Relevantnost - kvalitet projekta i godišnjeg plana aktivnosti,

Odr┼żivost projekta i samoodr┼żivost udru┼żenja.

 

8. Mesto i rok za dostavljanje prijave

Kompletna konkursna dokumentacija se dostavlja u jednoj zape─Źa─çenoj koverti, zašti─çenoj od ošte─çenja koja mogu nastati u transportu.
Koverat mora sadr┼żati adresu primaoca i slede─çe podatke:

PRIJAVA NA KONKURS ZA U─îEŠ─ćE GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC U FINANSIRANjU STALNIH TROŠKOVA FUNKCIONISANjA UDRU┼ŻENjA IZ OBLASTI BORA─îKO-INVALIDSKE ZAŠTITE SREDSTVIMA IZ BUD┼żETA GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC ZA 2017. GODINU

_______________
Naziv projekta
napomenu NE OTVARATI
Ime - naziv podnosioca prijave
Adresu podnosioca prijave

Prijava se predaje na pisarnicu gradske opštine Obrenovac ili šalje kao preporu─Źena pošiljka poštom na dole nazna─Źenu adresu primaoca:

Gradska opština Obrenovac
Komisija za saradnju sa udru┼żenjima
Vuka Karad┼żi─ça 74
11500 Obrenovac

Prijave poslate na bilo koji drugi na─Źin (npr. faksom ili elektronskom poštom) ili isporu─Źene na drugu adresu ne─çe biti uzete u razmatranje.
Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Blagovremenom dostavom smatra se preporu─Źena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana utvr─Ĺenog roka (pe─Źat pošte), bez obzira na datum prispe─ça.

9. Rok za donošenje odluke o izboru i na─Źin objavljivanja iste

Po završetku Javnog konkursa i obrade prijava Komisija ─çe u roku od 30 dana od završetka Javnog konkursa utvrditi predlog rang liste predlo┼żenih projekata.
U─Źesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i prilo┼żenu dokumentaciju po utvr─Ĺivanju predloga rang liste u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

Na listu iz stava 1. ove ta─Źke u─Źesnici Javnog konkursa imaju pravo prigovora u roku od 5 dana od dana njenog objavljivanja.

Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema i

ista je kona─Źna.
Po isteku roka za prigovor, odnosno po okon─Źanju postupka po prigovorima Komisija ─çe izraditi Izveštaj o sprovedenom javnom konkursu koji sadr┼żi sve podnete prijave, predlog kona─Źne rang liste predlo┼żenih projekata i predlog Odluke o izboru projekata koji ─çe se finansirati iz bud┼żeta gradske opštine Obrenovac.

Izveštaj se dostavlja Ve─çu gradske opštine Obrenovac na usvajanje i utvr─Ĺivanje kona─Źne rang liste i predloga Odluke za dodelu sredstava.

Odluku o izboru projekata koji se finansiraju iz bud┼żeta gradske opštine Obrenovac na osnovu kona─Źne rang liste uz pribavljeno mišljenje Ve─ça gradske opštine Obrenovac donosi predsednik gradske opštine.

Na osnovu Odluke o izboru projekata predsednik gradske opštine Obrenovac zaklju─Źuje ugovor o finansiranju projekata sredstvima iz bud┼żeta gradske opštine Obrenovac i donosi rešenje o dodeli sredstava.

Svi kandidati se mogu informisati o rezultatima konkursa na oglasnoj tabli gradske opštine Obrenovac i na zvani─Źnoj internet prezentaciji gradske opštine Obrenovac.
Javni konkurs objavi─çe se na zvani─Źnoj internet prezentaciji gradske opštine, na oglasnoj tabli gradske opštine i u lokalnim medijima.

Konkursna dokumentacija se mo┼że preuzeti sa sajta gradske opštine.

 

PREDSEDNIK GRADSKE OPŠTINE OBRENOVAC

VIII – 01 br. 020-4/ 50 od 23. juna 2017. godine

Lokalne Novine Obrenovac


Vuk Ili─ç PR Agencija za izradu i odr┼żavanje WEB portala LOKALNE NOVINE Obrenovac
Portal LOKALNE NOVINE je javno internet glasilo registrovano pod brojem : IN 000333
Upotreba autorskog materijala objavljenog na stranicama ovog portala dozvoljena je uz obavezno navo─Ĺenje izvora
Ostale uslove kori┼í─çenja portala pro─Źitajte OVDE