Obrenovac, 16.07.2020

MOŽETE DA SE ŽALITE


Izvor: Telegraf.rs,Lokalne novine | Obrenovac, 15.01.2019.
Ako niste zadovoljni uslugom banke, menjačnice ili lizinga, evo kome uputiti prigovor i u kom roku moraju da vam odgovore

Foto:Profimedia/Alamy
Ukoliko vam neko ukrade i zloupotrebi kreditnu karticu, ako imate problem prilikom plaćanja na internetu, ako ste nezadovoljni lizing kućom, ukoliko vas prevari menjačnica ili banka, postoji mogućnost da se ovim institucijama žalite na njihov rad.

Ukoliko mislite da ste prevareni, obmanuti ili zakinuti, vaš prvi korak bi trebalo da bude pokušaj razrešavanja nesporazuma sa službenikom finansijske institucije čijom uslugom niste zadovoljni. Ukoliko to ne upali, uložite prigovor toj instituciji, a ako ni to ne urodi plodom, ostaje vam žalba NBS.

INFORMACIJE MORAJU DA NAM BUDU DOSTUPNE

U poslovnim prostorijama na vidnom mestu mora da bude istaknuto obaveštenje o načinu podnošenja prigovora, načinu postupanja po podnetom prigovoru, kao i o mogućnosti i načinu podnošenja pritužbe Narodnoj banci Srbije.

- Davalac usluga dužan je da na početnoj stranici svoje internet prezentacije omogući korisniku da pristupi formi za podnošenje prigovora i to postavljanjem na lako uočljivom mestu linka za koji je jasno označeno da se odnosi na prigovore korisnika - stoji u Odluci NBS o postupku o prigovoru.

SADRŽAJ PRIGOVORA

U novoj Odluci NBS stoji da možemo da podnesemo prigovor u roku od tri godine od dana kad nam je učinjena povreda prava i to u pisanoj formi.

Prigovor mora da sadrži podatke korisnika iz kojih se nesumnjivo može utvrditi odnos sa davaocem usluga, kao i razlozi za podnošenje tog prigovora.

Prigovor može da se podnese poštom, preko internet prezentacije, mejlom i u poslovnim prostorijama banke, menjačnice, lizinga...

- Kod finansijskih usluga koje se ugovaraju korišćenjem sredstava komunikacije na daljinu, davalac usluga dužan je da korisniku omogući da prigovor podnese na isti način - stoji u Odluci NBS.

NIKAKO USMENA, SAMO PISANA ŽALBA

Ako korisnik namerava da podnese prigovor usmeno, banka je dužna da ga upozori da nema obavezu razmatranja usmenog prigovora, kao i da ga pouči o načinu na koji se prigovor može podneti.

ROKOVI ZA ODGOVOR

Onaj kome se žalite dužan je da razmotri prigovor i da dostavi pismeni odgovor u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Ako je nemoguće ispoštovati taj rok iz razloga koji ne zavise od volje banke, menjačnice, lizinga, on se može produžiti za najviše 15 dana. Odgovor mora da bude potpun, jasan i razumljiv.

Ono što je najvažnije, nikakve naknade, niti bilo koji drugi troškovi, ne mogu da vam budu naplaćeni za ulaganje i razmatranje prigovora.

ŠTA AKO ŽALBA NE URODI PLODOM?

Pre nego što se odlučite za pokretanje sudskog postupka, postoji još jedna instanca za rešavanje problema - Narodna banka Srbije. Njoj možete da se obratite ukoliko ste nezadovoljni odgovorom, ili ako vam odgovor nije dostavljen u zadatim rokovima, u pisanoj formi.

Rok za podnošenje pritužbe je šest meseci od dana prijema odgovora, a NBS neće razmatrati žalbu koja je podneta pre isteka roka za odgovor banke na prigovor, ili nakon isteka roka za podnođenje žalbe NBS.

Takođe, NBS će zanemariti prigovore pristigle nakon pokretanja sudskog spora i ako je isti čovek već podnosio istu pritužbu.

KOJA JE ULOGA NBS?

Nakon prijema uredne pritužbe, NBS će, najkasnije u roku od osam dana od dana tog prijema, dopisom zatražiti od banke da se izjasni o navodima iz pritužbe, o čemu će istovremeno obavestiti korisnika.

Ako se institucija na koju se žalimo u propisanom roku ne izjasni, odnosno ne dostavi dokaze, NBS može da je kazni.

NBS ima tri meseca da nas obavesti o nalazu po pritužbi, a u složenijim predmetima taj rok može se produžiti za najviše tri meseca.

Lokalne Novine Obrenovac


Vuk Ilić PR Agencija za izradu i održavanje WEB portala LOKALNE NOVINE Obrenovac
Portal LOKALNE NOVINE je javno internet glasilo registrovano pod brojem : IN 000333
Upotreba autorskog materijala objavljenog na stranicama ovog portala dozvoljena je uz obavezno navođenje izvora
Ostale uslove korišćenja portala pročitajte OVDE