Obrenovac, 20.10.2018

Promocija romana “Duhovi duž Drine“ Angeline Petrović


Izvor: Lokalne Novine | Obrenovac, 15.10.2017
Sreda,18. oktobar u 19 časova u Biblioteci “Vlada Aksentijević“ u Obrenovcu.
Promocija novog romana Angeline Petrović "Duhovi duž Drine" održaće se 18. oktobra u 19 časova, u biblioteci “Vlada Aksentijević” u Obrenovcu.

An­ge­li­na Pe­tro­vić ro­đe­na je 24. 01. 1966. u Do­vli­ći­ma - Is­toč­no Sa­ra­je­vo. Završila je Vi­šu že­le­znič­ku ško­lu u Be­o­gra­du, po­tom stu­di­je na Teh­nič­kom fa­kul­te­tu „Mi­haj­lo Pu­pin” u Zre­nja­ni­nu i ste­kla di­plo­mu o vi­so­kom obra­zo­va­nju i struč­nom na­zi­vu - di­plo­mi­ra­ni in­že­njer pro­iz­vod­nog me­nadž­men­ta. Ra­di­la je kao pro­fe­sor fi­zi­ke u Gim­na­zi­ji u Obre­nov­cu, a ne­ko­li­ko go­di­na je ži­ve­la u Ber­nu, u Švaj­car­skoj, gde je ob­ja­vlji­va­la krat­ke pri­če i pe­sme u ča­so­pi­si­ma za di­ja­spo­ru.

Prvi roman "Psiha", ko­ji je na­gra­đen knji­žev­nom na­gra­dom ,,Pe­gaz” objavljuje 2011. godine. Slede romani ,,Či­stač” (2012), ,,Dže­lat” (2013), ,,Sve­šte­nik” (2014) i ,,Neo­pro­šte­no” (2015), kao i zbir­ka no­ve­la ,,Ko­ža” (2013).

Promocija koja će biti održana u obrenovačkoj biblioteci neće biti klasično veče predstavljanje jednog romana, već potpuni doživljaj za sve koji te večeri budu došli. Gosti promocije romana "Duhovi duž Drine" biće: mr Milica Jeftimijević Lilić, književnica; direktorka biblioteke Ivana Janošević; hor duhovne muzike “Preobraženje”; udruženje građana “Kruna od nota”; glumci: Luka Miljković i Mirjana Jelić; trio izvođači Vlada Viktor i Goran, solo i gitara.

Prijatelj promocije je ekspozitura Obrenovac banke Societe Generale, koja je pomogla ovo izdanje otkupom dela tiraža na poklon klijentima banke.

 Roman “Duhovi Duž Drine” je sedma knjiga Angeline Petrović a mi vam prenosimo sinopsis upravo ovog izdanja.

“Krajem 19 veka, jedne mračne noći, svet je ugledalo žensko dete. Po drevnim verovanjima devojčica je rođena sa posebnim darom koji Srbiji može doneti krvoproliće ukoliko se odmah ne ubije. Majka  ostavlja novorođenče i poruku o njenom poreklu u blizini jednog manastira. Sakrivena među  zidinama, Anastasija tokom odrastanja proživljava tešku dramu zbog žiga kojim je obeležena, ali postaje i jedini svedok svih zločina počinjenih  unutar manastira.Početkom 21 veka mlada novinarka Drina  naći će se na rubu života od trenutka kada bude optužena za težak zločin. Inspektor zadužen za slučaj otpočeće istragu. Kada shvati da  trag vodi u daleku prošlost, pokušava da pronađe  misteriozni sef  koji povezuje dve žene. Jedini način da spasi Drinu je suočavanje sa mrtvom Anastasijom. Tajna obavijena velom sudbine, istorije, zločina i jedna strašna istina koju niko nikada nije uspeo da otkrije….. ”

Lokalne Novine Obrenovac


Vuk Ilić PR Agencija za izradu i održavanje WEB portala LOKALNE NOVINE Obrenovac
Portal LOKALNE NOVINE je javno internet glasilo registrovano pod brojem : IN 000333
Upotreba autorskog materijala objavljenog na stranicama ovog portala dozvoljena je uz obavezno navođenje izvora
Ostale uslove korišćenja portala pročitajte OVDE