Obrenovac, 12.12.2018

Kolo na Uneskovoj listi nematerijalnog kulturnog naslea (VIDEO)


Izvor: Tanjug,Lokalne novine | Obrenovac, 08.12.2017.
Srpska tradicionalna narodna igra kolo upisana je na Uneskovu Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog naslea oveanstva

Foto:lokalnenovine.rs


Odluku o upisu kola doneo je Meuvladin komitet za ouvanje nematerijalnog kulturnog naslea, na svom 12. redovnom zasedanju koje se odr鱉ava na ostrvu ed鱉u, u Ju鱉noj Koreji, a odluka je objavljena i na sajtu Uneska.

Tim povodom Ministarstvo kulture istie da upis kola na Uneskovu Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog naslea oveanstva predstavlja veliki uspeh za srpsku kulturu i u velikoj meri doprinee da ovaj segment kulturnog naslea postane prepoznatljiviji i vidljiviji u svetu.

U narednom periodu intenzivirae se aktivnosti na izradi nominacijskih dosijea kako bi se što više elemenata našeg bogatog kulturnog naslea našlo na Uneskovim listama i kako bi Srbija bila zastupljena u istoj meri kao naši susedi, jer srpska kultura svakako ima šta da ponudi, navodi ministarstvo.

Procedura za upis tradicionalne narodne igre kolo na Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog naslea oveanstva zapoeta je na osnovu odluke Nacionalnog komiteta za nematerijalno kulturno naslee u decembru 2015. godine.

Centar za nematerijalno kulturno naslee pri Etnografskom muzeju u Beogradu, pripremio je nominacijski dosije koji je u martu 2016. godine Ministarstvo kulture uputilo u proceduru usvajanja.

U saopštenju se navodi da je dosije pripremljen u saradnji sa predlagaima elementa za Uneskovu listu, Fakultetom muzike umetnosti; Ansamblom tradicionalnih igara "Kolo" i Centrom za istra鱉ivanje i ouvanje tradicionalnih igara Srbije.

Kao veoma rasprostranjena igra u aktuelnoj igrakoj praksi Srbije, ije su najstarije verzije (moravac i kukunješ) zabele鱉ene na teritoriji centralne Srbije u drugoj polovini 19. veka, kolo je element nematerijalnog kulturnog naslea izrazito prisutan u razliitim sferama 鱉ivota u Srbiji danas.

Izvode ga lanano povezani igrai uz muziku pratnju na privatnim i javnim okupljanjima, porodinim i kolektivnim proslavama, uz ueše svih lanova zajednice, bez obzira na etniku, religijsku i generacijsku pripadnost.

Na sajtu Uneska se u obrazlo鱉enju odluke navodi da kolo ima va鱉nu integrativnu društvenu funkciju, neguje kolekivni identitet na razliitim nivoima u zajednici i dodaje da kolo predstavlja simbol nacionalnog jedinstva i nosi obele鱉je identiteta lokalnih i regionalnih zajednica.

"Upis elementa na Uneskovu listu znai da e ovaj deo nematerijalnog kulturnog naslea postati meunarodno vidljiviji, ali i da e razliite zajednice jasnije uvideti da dele zajedniko naslee, podstai ih da u veoj meri komuniciraju i budu spremne da uestvuju u zajednikim aktivnostim, programima i projektima za ouvanje i prenošenje elementa", navodi se u saopštenju Etnografskog muzeja.

Ministarstvo kulture podsea da je kao prvi element iz Srbije, u novembru 2014. godine, na Uneskovu Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog naslea oveanstva, upisana porodina slava.

U proceduri usvajanja za 2018. godinu nalazi se predlog za upis elementa pevanje uz gusle.

Lokalne Novine Obrenovac


Vuk Ili PR Agencija za izradu i odr鱉avanje WEB portala LOKALNE NOVINE Obrenovac
Portal LOKALNE NOVINE je javno internet glasilo registrovano pod brojem : IN 000333
Upotreba autorskog materijala objavljenog na stranicama ovog portala dozvoljena je uz obavezno navoenje izvora
Ostale uslove kori禳enja portala proitajte OVDE