Obrenovac, 04.07.2022

PRIJAVE ZA BESPLATNA AUTO-SEDIŠTA


Izvor: Lokalne novine | Obrenovac, 01.03.2022.
U toku je javni poziv za podnošenje prijava za dodelu besplatnih dečijih auto-sedišta.

Foto:lokalnenovine.rs


JAVNI POZIV


ZA PODNOŠENjE PRIJAVA ZA DODELU BESPLATNIH DEČIJIH AUTO SEDIŠTA


1. Predmet poziva i pravo učešća


Predmet javnog poziva je podnošenje prijava za dodelu besplatnih dečijih auto sedišta roditeljima čije je dete rođeno u periodu od 01.09.2021. godine do 01.03.2022. godine. Podnosioci prijave moraju posedovati važeću saobraćajnu dozvolu.


Prijavu na ovaj poziv mogu podneti roditelji čije je dete rođeno u periodu od 01.09.2021. godine do 01.03.2022. godine, koji imaju prebivalište na teritoriji gradske opštine Obrenovac.


 


2. Uslovi za prijavljivanje:


Roditelji se mogu prijaviti na ovaj poziv ukoliko ispunjavaju sledeće uslove:


Da oba roditelja imaju prebivalište na teritoriji gradske opštine Obrenovac (ukoliko je samohrani roditelj u pitanju neophodno je priložiti dokaz);

Da poseduju motorno vozilo i da je isto u vlasništvu jednog od roditelja;

Da u 2020. i 2021. godini nisu dobili dečije auto sedište od Gradske opštine Obrenovac.

Maksimalan broj auto sedišta koja će biti besplatno dodeljena po ovom Javnom pozivu je određen raspoloživim iznosom sredstava u budžetu gradske opštine Obrenovac koji je opredeljen za ovu namenu i iznosi do 1.000.000,00 dinara.


3. Dokumentacija za prijavljivanje


Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja na javni poziv je:


Obrazac prijave na javni poziv;

Dokaz o prebivalištu oba roditelja na teritoriji Gradske opštine Obrenovac (očitane lične karte);

Dokaz o vlasništvu nad motornim vozilom (očitana saobraćajna dozvola);

Izvod iz matične knjige rođenih deteta.

4. Odluka o izboru


Odluku o dodeli besplatnih auto sedišta, donosi Predsednik gradske opštine Obrenovac, na predlog Komisije za bezbednost u sabraćaju, koja vrši proveru prispelih zahteva, odnosno proveru ispunjenosti uslova Javnog poziva i prispele dokumentacije.


Ukoliko postoji veći broj prijava koje ispunjavaju uslove ovog poziva od maksimalnog broja auto sedišta iz tačke 2. ovog poziva, odlučivaće se po redosledu podnošenja zahteva.


5. Rok za podnošenje prijave i način prijavljivanja


Prijave sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se lično predajom na pisarnici gradske opštine Obrenovac ili elektronskim putem preko prijavnog formulara na sajtu gradske opštine kojem možete pristupiti ovde. Prijava će se evidentirati po datumu predaje.


*Obrazac prijave možete preuzeti ovde ili na Info centru u holu zgrade Uprave gradske opštine Obrenovac.


Krajnji rok za dostavljanje prijave iz ovog javnog poziva ističe zaključno sa 15. martom 2022. godine.


Nepotpune prijave, kao i prijave pristigle nakon roka se neće uzimati u razmatranje.


Sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom mogu se dobiti na telefon 011/8728-038.


Javni poziv objaviti na oglasnoj tabli Uprave gradske opštine Obrenovac i na sajtu gradske opštine Obrenovac.

Lokalne Novine Obrenovac


Vuk Ilić PR Agencija za izradu i održavanje WEB portala LOKALNE NOVINE Obrenovac
Portal LOKALNE NOVINE je javno internet glasilo registrovano pod brojem : IN 000333
Upotreba autorskog materijala objavljenog na stranicama ovog portala dozvoljena je uz obavezno navođenje izvora
Ostale uslove korišćenja portala pročitajte OVDE