Obrenovac, 07.05.2021

DETALJNO OBJA┼áNJENJE ODLAGANJA PLA─ćANJA DUGOVANOG POREZA I DOPRINOSA


Izvor: Espreso.rs/B92/Lokalne novine | Obrenovac, 14.01.2021.
Poreska uprava sprovodi odgovaraju─çe aktivnosti i radnje u cilju sprovo─Ĺenja odlaganja pla─çanja dugovanog poreza i doprinosa privrednim subjektima

Foto:Depositphotos/AndreyPopov


Poreska uprava objavila je detaljno objašnjenje odlaganja pla─çanja dugovanog poreza i doprinosa sa primerom.

Kako se navodi na sajtu Poreske uprave, to se odnosi na subjekte koji su se opredelili za odlaganje dospelosti za pla─çanje poreskih obaveza u skladu sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i nov─Źanoj pomo─çi gra─Ĺanima u cilju ubla┼żavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti kovid-19

Na osnovu navedenih akata, Poreska uprava sprovodi odgovaraju─çe aktivnosti i radnje u cilju sprovo─Ĺenja odlaganja pla─çanja dugovanog poreza i doprinosa privrednim subjektima i to:

1. Preduzetnicima paušalcima za 4 mese─Źne akontacije poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti.

2. Privrednim subjektima za porez i doprinose na zarade i naknade zarada, kao i za porez i doprinose na li─Źnu zaradu preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika a koji su se opredelili za odlaganje dospelosti podnošenjem poreske prijave PPP-PD sa iskazanim datumom pla─çanja 04.01.2021. godine i 05.01.2021. godine.

3. Postupkom odlaganja pla─çanja ─çe biti obuhva─çen poreski dug na ra─Źunu 4848 i propisanim ra─Źunima poreza i doprinosa za paušalno oporezovane obveznike.

4. Ukoliko je obveznik delimi─Źno izmirio poresku obavezu, odlaganjem pla─çanja ─çe biti obuhva─çen preostali iznos poreskog duga.

5. Ukoliko je obveznik u potpunosti izmirio poresku obavezu, shodno Uredbi, i nema iskazani poreski dug, u tom slu─Źaju ne postoji iznos za odlaganje pla─çanja dugovanog poreza i doprinosa.

6. Preduzetnicima paušalcima odla┼że se pla─çanje poreskih obaveza na 24 jednake mese─Źne rate bez pla─çanja kamate, za vreme trajanja odlaganja pla─çanja, tako da prva rata dospeva 10. februara 2021. godine, a svaka naredna rata dospeva istog datuma u mesecima koji slede.

7. Ukupan iznos dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa na zarade, naknade zarada i li─Źne zarade preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika, odla┼że se na najviše 24 jednake mese─Źne rate, bez pla─çanja kamate, za vreme trajanja odlaganja pla─çanja tih obaveza, tako da prva rata dospeva 10. februara 2021. godine, a svaka naredna rata dospeva istog datuma u mesecima koji slede. Mese─Źna rata ne mo┼że biti manja od 1.000 dinara.

8. Privrednim subjektima koji u propisanom roku podnesu kona─Źnu poresku prijavu poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu, odnosno za poreski period koji zapo─Źinje ili se završava u 2020. godini, izvrši─çe se odlaganje pla─çanja akontacija poreza na dobit pravnih lica u visini akontacija poreza na dobit pravnih lica ─Źija je dospelost za pla─çanje odlo┼żena u skladu sa Uredbom, a najviše do visine iznosa nepla─çene poreske obaveze koja je obra─Źunata u kona─Źnoj poreskoj prijavi po osnovu poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu, odnosno za obveznike sa poslovnom godinom razli─Źitom od kalendarske, u kona─Źnoj poreskoj prijavi za poreski period koji zapo─Źinje ili se završava u 2020. godini.

Prva rata dospeva 10. u narednom mesecu u odnosu na mesec u kome je podneta kona─Źna poreska prijava poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu, odnosno za poreski period koji zapo─Źinje u 2020. godini, a svaka naredna rata dospeva istog datuma u mesecima koji slede. Izuzetno, za obveznike sa poslovnom godinom razli─Źitom od kalendarske koji su kona─Źnu poresku prijavu podneli do 31. januara 2021. godine, a ─Źiji se poreski period završava u 2020. godini, prva rata dospeva 10. februara 2021. godine, a svaka naredna rata dospeva istog datuma u mesecima koji slede. Mese─Źna rata ne mo┼że biti manja od 2.000 dinara

9. Privrednim subjektima koji u propisanom roku podnesu kona─Źnu poresku prijavu poreza na prihode od samostalne delatnosti za 2020. godinu, izvrši─çe se odlaganje pla─çanja u visini akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti ─Źija je dospelost za pla─çanje odlo┼żena u skladu sa Uredbom, odnosno Zaklju─Źkom, a najviše do visine iznosa nepla─çene poreske obaveze koja je obra─Źunata u kona─Źnoj poreskoj prijavi za 2020. godinu. Prva rata dospeva 10. u narednom mesecu u odnosu na mesec u kome je podneta kona─Źna poreska prijava poreza na prihode od samostalne delatnosti za 2020. godinu, a svaka naredna rata dospeva istog datuma u mesecima koji slede. Mese─Źna rata ne mo┼że biti manja od 1.000 dinara.

10. Privredni subjekti koji u propisanom roku ne podnesu kona─Źnu poresku prijavu poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu, odnosno za poreski period koji zapo─Źinje ili se završava u 2020. godini, odnosno kona─Źnu poresku prijavu poreza na prihode od samostalne delatnosti za 2020. godinu, ne mogu ostvariti pravo na odlaganje pla─çanja poreza na dobit pravnih lica i poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti.

11. Privredni subjekti mogu i pre isteka roka za pla─çanje odlo┼żene rate da u celosti isplate dugovani porez i doprinose koji su predmet odlaganja pla─çanja.

12. Privredni subjekti koji u periodu odlaganja pla─çanja, ne izmiri ratu u propisanim rokovima, gubi pravo na odlaganje pla─çanja obaveza po osnovu poreza i doprinosa koje su predmet odlaganja i celokupni preostali poreski dug dospeva danom gubitka prava na odlaganje pla─çanja. Nadle┼żni poreski organ sprovodi postupak redovne i prinudne naplate nad preostalim nepla─çenim iznosom, shodno odredbama zakona kojim se ure─Ĺuju poreski postupak i poreska administracija.

U narednim danima, a najkasnije do 15. januara teku─çe godine, svim privrednim subjektima koji ispunjavaju uslove u skladu sa Uredbom, odredbama Uredbe o odlaganju pla─çanja i Zaklju─Źkom, bi─çe postavljeno obaveštenje u poresko sandu─Źe na portalu Poreske uprave.

Obaveštenje sadr┼żi podatke o ukupnom iznosu dugovanog poreza i doprinosa na ra─Źunu 4848 i propisanim ra─Źunima poreza i doprinosa za paušalno oporezovane obveznike, broju rata, iznosu rate, datumu dospe─ça rate, broju odobrenja za pla─çanje (BOP) i ra─Źunu za uplatu.

Poreska uprava obaveštava privredne subjekte da su u obavezi da redovno izmiruju poreske obaveze, kao i da se pridr┼żavaju propisanih rokova za pla─çanje rata dugovanog poreza i doprinosa u skladu sa Uredbom o odlaganju pla─çanja.

Lokalne Novine Obrenovac


Vuk Ili─ç PR Agencija za izradu i odr┼żavanje WEB portala LOKALNE NOVINE Obrenovac
Portal LOKALNE NOVINE je javno internet glasilo registrovano pod brojem : IN 000333
Upotreba autorskog materijala objavljenog na stranicama ovog portala dozvoljena je uz obavezno navo─Ĺenje izvora
Ostale uslove kori┼í─çenja portala pro─Źitajte OVDE