Obrenovac, 25.05.2022

GRAĐANI I PRIVREDA ZAHTEVAJU OD DRŽAVE: UKINITE IH!


Izvor: Kurir.rs,Lokalne novine | Obrenovac, 26.08.2019.
Registracione nalepnice su nepotreban trošak

Foto:Zorana Jevtić
Registracionu nalepnicu za automobile, motore i traktore trebalo bi ukinuti jer nema veliku upotrebnu vrednost, a svake godine građanima i privredi nameće značajne troškove, jedan je od zahteva koji su predstavnici privrede uputili Vladi Srbije.

Reč je o predlogu iz NALED Sive knjige 11, koja sadrži 100 preporuka vlastima za pojednostavljenje administrativnih procedura. Iz NALED podsećaju da je nalepnica koja se na automobilima lepi u donjem desnom uglu vetrobranskog stakla jedan od obaveznih eleamenata registracije i potvrda da vozilo može da učestvuje u saobraćaju. Na njoj su ispisani registarski broj automobila, datum isteka registracije i oznaka registracionog područja, odnosno podaci koji već postoje na registarskoj tablici, u saobraćajnoj dozvoli i u evidenciji MUP.

Dve takse

- Za izdavanje nalepnice plaćaju se dve takse u ukupnom iznosu od 440 dinara, a kako se u Srbiji svake godine registruje najmanje 1,8 miliona motornih vozila, dolazimo do računice da građani i privreda godišnje izdvoje gotovo 800 miliona dinara za nešto što nema veliku upotrebnu vrednost osim da saobraćajac vizuelno proveri da li je automobil registrovan ili kao podsetnik vlasniku o datumu isteka registracije. Predložena izmena Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i Pravilnika o registraciji bi smanjila nepotrebne administrativne troškove, samim tim i cenu registracije i vreme sprovođenja procedure, što bi omogućilo značajne uštede - rekao je Aleksandar Blagojević, potpredsednik NALED Saveza za e-upravu.

Iz NALED upozoravaju i da postavljanje registracione nalepnice na desnom donjem delu vetrobranskog stakla „ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju smanjenjem vidnog polja vozača, čime se direktno ugrožava bezbednost vozača“.

Koriste samo policiji

Predlog privrede podržavaju i mnogi građani, dok se profesor Saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić ipak ne slaže sa predlogom NALED.

- Nalepnica služi da policija u rutinskoj kontroli preko nje brzo proveri registracionu ispravnost vozila i, ako je sve u redu, odmah propusti vozilo, umesto da od vozača traži dokumenta i sve to proveri, što bi oduzelo više vremena kako policiji tako i samim vozačima. Nalepnica, pritom, nije skupa, a doprinosi većoj produktivnosti, efikasnosti kao i sprečavanju mahinacija sa saobraćajnim dokumentima - smatra Vujanić.

10.000 di­n.
ka­zna za gra­đa­ne za ne­pra­vi­l­no
le­plje­nje nalepnice

30.000-200.000 di­n.
ka­zna za pre­du­ze­t­ni­ke za ne­pra­vi­l­no
le­plje­nje nalepnice

50.000-600.000 di­n.
ka­zna za fi­r­me za ne­pra­vi­l­no
le­plje­nje nalepnice

SMS UME­STO NALEPNICE

Do­bro re­še­nje za in­fo­r­mi­sa­nje vo­za­ča o pri­bli­ža­va­nju ro­ka za ob­no­vu re­gi­stra­ci­je bi­lo bi da ih si­stem e-upra­ve in­fo­r­mi­še me­sec da­na una­pred pu­tem ime­j­la ili SMS po­ru­ke i pre­ko po­r­ta­la e-upra­va.

- To bi i za dr­žav­ne or­ga­ne ima­lo pra­k­ti­č­nu ko­ri­st s ob­zi­rom na to da bi ra­spo­la­ga­li ažu­r­nim kon­ta­k­ti­ma gra­đa­na (ime­jl adre­sa i broj mo­bi­l­nog te­le­fo­na), a za­da­tak vla­sni­ka mo­tor­nih vo­zi­la bio bi da une­su kon­ta­k­te na po­r­ta­lu uko­li­ko že­le da do­bi­ju oba­ve­šte­nje - na­vo­de iz NA­L­ED.

Lokalne Novine Obrenovac


Vuk Ilić PR Agencija za izradu i održavanje WEB portala LOKALNE NOVINE Obrenovac
Portal LOKALNE NOVINE je javno internet glasilo registrovano pod brojem : IN 000333
Upotreba autorskog materijala objavljenog na stranicama ovog portala dozvoljena je uz obavezno navođenje izvora
Ostale uslove korišćenja portala pročitajte OVDE