Obrenovac, 29.06.2022

EVO KOJE USLOVE TREBA DA ISPUNITE DA BI STE POSTALI POLICAJAC


Izvor: Kurir.rs/Lokalne novine | Obrenovac, 07.04.2022.
Konkurs za upis studenata na prvu godinu Kriminalističko-policijskog univerziteta u Beogradu je u toku i traje još dva dana

Foto:MUP


Prijava za prijem novih studenata raspisana je 28. marta i traje do 8. aprila. Naime, prijave na konkurs kandidati podnose putem elektronske platforme zaključno sa 8. aprilom do 15 časova.

- Pravo učešÄ‡a na konkursu imaju državljani Republike Srbije sa završenom srednjom stručnom spremom stečenom u školi četvorogodišnjeg trajanja, odnosno sa stručnom spremom izjednačenom sa njom u skladu sa zakonom, međunarodnim sporazumom ili drugim opštim aktom koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije u trenutku prijavljivanja na konkurs - navodi prof Dr Nenad Radović, prorektor za međunarodnu i interinstitucionalnu saradnju.

Pored ovih opštih uslova, kandidat u zavisnosti od smera koji upisuje, ispuniće i posebne uslove.

- Pored opštih uslova konkursa, svi kandidati moraju ispunjavati i zakonom utvrđene bezbednosne uslove za prijem u radni odnos u Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao i da ispunjavaju uslove u pogledu zdravstvenog stanja, psiholoških sposobnosti i ispita provere sklonosti i sposobnosti. Uslovi u pogledu zdravstvenog stanja određeni su u skladu sa kriterijumima propisanim za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije - kaže Radović i dodaje:

- Kada se radi o anomalijama, oštećenjima na površini i ispod kože (sve tetovaže), lekari Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a, u toku sprovođenja opšteg lekarskog pregleda kandidata, samo utvrđuju njihovo postojanje, dok će o eventualnoj eliminaciji kandidata iz tih razloga odlučivati nadležna Komisija za upis koja utvrđuje ispunjenost svih propisanih uslova za izbor kandidata.

Za detaljnije informacije povodom prijave i samog konkursa kandidati mogu posetiti sajt Kriminlaističko-policijski univerzitet.

USLOVI MORFOLOŠKOG STATUSA SU SLEDEĆI

x za kandidate muškog pola

- telesna visina najmanje 1,70 metara

- telesna težina u toleranciji do 10 kg više, odnosno, do 10 kg manje u odnosu na telesnu visinu umanjenu za 100 cm

x za kandidate ženskog pola

- telesna visina najmanje 1,63 metara

- telesna težina u toleranciji do 3 kg više, odnosno, do 12 kg manje u odnosu na telesnu visinu umanjenu za 100 cm

Na pregled obavezno poneti

- ličnu kartu ili pasoš

- primerak uplatnice za troškove pregleda

Uz prijavu se podnose sledeća dokumenta

1. svedočanstva sva četiri razreda srednje škole i diploma o završenoj srednjoj školi (overene fotokopije)

2. uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (izdato od strane nadležnog suda, ne starije od šest meseci, original)

3. izvod iz matične knjige rođenih (overena fotokopija)

4. uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci, overena fotokopija)

5. potvrda da kandidat ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije u momentu prijave na konkurs (izdata od strane nadležne policijske uprave/policijske stanice, original)

6. potvrda o izvršenoj uplati manipulativnih troškova

Lokalne Novine Obrenovac


Vuk Ilić PR Agencija za izradu i održavanje WEB portala LOKALNE NOVINE Obrenovac
Portal LOKALNE NOVINE je javno internet glasilo registrovano pod brojem : IN 000333
Upotreba autorskog materijala objavljenog na stranicama ovog portala dozvoljena je uz obavezno navođenje izvora
Ostale uslove korišćenja portala pročitajte OVDE