Obrenovac, 13.05.2021

PSIHI─îKI I FINANSIJSKI NAJDU┼ŻI MESEC U GODINI


Izvor: Kurir.rs/Tanjug/Lokalne novine | Obrenovac, 06.01.2020.
Evo koje sve poreske obaveze treba izmiriti baš u tom mesecu

Foto:Profimedia


Poreska uprava objavila je poreski kalendar za januar, prema kojem prvi rok isti─Źe sutra - za dostavljanje obaveštenja o zaklju─Źenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu, kao i za dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec.

- Isplatioci prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa du┼żni su da dostave prijavu i obaveštenje do 5. u mesecu za ugovore zaklju─Źene u prethodnom mesecu.

Prijave se podnose na obrascu OZU, uz koji se podnose i kopije svih zaklju─Źenih ugovora u prethodnom mesecu.

- Tako─Ĺe, svi poslodavci koji imaju obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom du┼żni su da do 5. januara dostave odgovaraju─çi izveštaj nadle┼żnoj jedinici Poreske uprave prema svom sedištu na obrascu IOSI.

Obrazac se dostavlja najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec, bez obzira na koji na─Źin je obaveza izvršena u prethodnom mesecu.

- Slede─çi rok je 11. januar, za podnošenje poreske prijave i pla─çanje poreza na premije ne┼żivotnih osiguranja za prethodni mesec.

Poreski obveznik poreza na premije ne┼żivotnog osiguranja je društvo za osiguranje. Prijave se podnose na obrascu PP-PPNO, bez obzira da li postoji obaveza pla─çanja za taj mesec.

- Tako─Ĺe, 11. januar je rok za podnošenje poreske prijave i pla─çanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog du┼żnika iz ─Źlana 10. Zakona o PDV.

Poreski du┼żnik koji nije obveznik PDV du┼żan je da za promet dobara i usluga obra─Źuna i plati PDV i podnese poresku prijavu za poreski period, odnosno mesec u kojem je nastala poreska obaveza. Prijava se podnosi na obrascu PP PDV.

- Zatim, 15. januara isti─Źe rok za pla─çanje mese─Źnih akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec Preduzetnik koji vodi poslovne knjige mese─Źnu akontaciju poreza pla─ça u roku od 15 dana po isteku svakog meseca na osnovu podnete poreske prijave PPDG-1S.

Preduzetnik koji porez pla─ça na paušalno utvr─Ĺen prihod akontaciju poreza pla─ça u roku od 15 dana po isteku svakog meseca na osnovu rešenja Poreske uprave.

- Tako─Ĺe, 15. januar je rok za pla─çanje doprinosa za sveštenike i verske slu┼żbenike, za doma─çe dr┼żavljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec.

Obveznici doprinosa - sveštenici i verski slu┼żbenici, doma─çi dr┼żavljani zaposleni u inostranstvu i inostrani penzioneri pla─çaju mese─Źnu akontaciju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u roku od 15 dana po isteku meseca na osnovu rešenja Poreske uprave.

- Do 15. je i rok za podnošenje poreske prijave o obra─Źunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osniva─Źe odnosno ─Źlanove privrednog društva.

Privredno društvo je du┼żno da podnese poresku prijavu o obra─Źunatim doprinosima za osniva─Źe, odnosno ─Źlanove privrednog društva na obrascu PP OD-O i plati obra─Źunate doprinose do 15. u mesecu za prethodni mesec.

- Rok za podnošenje poreske prijave i pla─çanje PDV za prethodni mesec Poreski obveznici koji su se evidentirali za PDV i kojima je poreski period kalendarski mesec du┼żni su da podnesu poresku prijavu PP PDV i plate obra─Źunati PDV u roku od 15 dana po isteku meseca.

Tako─Ĺe, obveznik PDV dostavlja nadle┼żnom poreskom organu, uz poresku prijavu PDV i obrazac PID PDV 1- prete┼żni izvoz dobara u inostranstvo za prethodni mesec, ako je u tom mesecu ispunio jedan od kriterijuma da postane obveznik PDV koji prete┼żno vrši promet dobara u inostranstvo.

- Do 15. januara se podnose poreske prijave i pla─ça PDV za ─Źetvrto tromese─Źje 2020. godine.

Prijava se podnosi na obrascu PP PDV - Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

Tako─Ĺe, obveznik PDV dostavlja nadle┼żnom poreskom organu, uz poresku prijavu PDV i obrazac PID PDV 1- prete┼żni izvoz dobara u inostranstvo za ─Źetvrto tromese─Źje , ako je u ─Źetvrtom tromese─Źju ispunio jedan od kriterijuma da postane obveznik PDV koji prete┼żno vrši promet dobara u inostranstvo.

- Do 15. januara se podnosi zahtev za promenu poreskog perioda za koji se predaje poreska prijava i pla─ça PDV iz kalendarskog tromese─Źja u kalendarski mesec. Zahtev se podnosi na obrascu IEPDV.

- Do 15. januara je i rok za pla─çanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec.

Obveznici poreza na dobit pravnih lica vrše pla─çanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec na osnovu podnete PP PDP prijave.

- Do 15. januara je i rok za pla─çanje obra─Źunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

Obveznik akcize je du┼żan da obra─Źunatu akcizu uplati najkasnije 15. dana u mesecu za iznos akcize obra─Źunat za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

- Do 15. januara je i rok za podnošenje poreske prijave o obra─Źunu akcize za prethodni mesec.

Oveznik akcize obavezan je da utvr─Ĺenu obavezu po osnovu akcize iska┼że u poreskoj prijavi koju podnosi Poreskoj upravi na propisanom obrascu PP OA najkasnije u roku od 15 dana po isteku kalendarskog meseca za taj mesec.

- Do 15. januara se podnose poreske prijave i pla─çae akcize na elektri─Źnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec.

Obveznik akcize obavezan je da utvr─Ĺenu obavezu po osnovu akcize na elektri─Źnu energiju iska┼że u poreskoj prijavi koju podnosi Poreskoj upravi po isteku kalendarskog meseca u kojem se vrši o─Źitavanje, na propisanom obrascu PP OAEL i obra─Źunatu akcizu plati u periodu za podnošenje poreske prijave, odnosno najkasnije u roku od 15 dana po isteku kalendarskog meseca u kojem je izvršeno o─Źitavanje potrošnje elektri─Źne energije.

- Na kraju, 29. januara isti─Źe rok za pla─çanje obra─Źunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu.

Obveznik akcize je du┼żan da obra─Źunatu akcizu uplati najkasnije poslednjeg dana u mesecu za iznos akcize obra─Źunat u periodu od 1. do 15. dana u mesecu.

Dostava popisnih listi akciznih proizvoda nadle┼żnoj filijali za period od 01.01 do 31.12.2020. godine.

Lokalne Novine Obrenovac


Vuk Ili─ç PR Agencija za izradu i odr┼żavanje WEB portala LOKALNE NOVINE Obrenovac
Portal LOKALNE NOVINE je javno internet glasilo registrovano pod brojem : IN 000333
Upotreba autorskog materijala objavljenog na stranicama ovog portala dozvoljena je uz obavezno navo─Ĺenje izvora
Ostale uslove kori┼í─çenja portala pro─Źitajte OVDE