Obrenovac, 02.07.2022

OM─îA OKO VRATA


Izvor: Kurir.rs/Lokalne novine | Obrenovac, 17.03.2022.
NBS razotkrila sve grehe bankara prema gra─Ĺanima!

Foto:Shutterstock


periodu od 2019. do 2021. godine Narodna banka Srbije je rešila 3.421 pritu┼żbu korisnika protiv banaka i ostalih davaoca finansijskih usluga, od kojih je osnovanih bilo 929, što zna─Źi da je 27,2% pritu┼żbi rešeno u korist korisnika, navedeno je u najnovijem Izveštaju o rezultatima rada Sektor za zaštitu korisnika finansijskih usluga NBS.

- Zahvaljuju─çi aktivnostima NBS u postupcima po pritu┼żbi, postupcima posredovanja i postupcima kontrole, u posmatranom periodu ostvaren je neposredni finansijskih efekat za korisnike u iznosu od oko 240 miliona dinara, uz napomenu da se finansijski efekat nije mogao izra─Źunati u svim slu─Źajevima - ocenila je NBS u izveštaju.

Me─Ĺu korisnicima koji su se obra─çali NBS radi zaštite svojih prava i interesa, najzastupljenija su fizi─Źka lica (preko 90%), dok je oko 4,5% pritu┼żbi podneto preko advokata, od kojih je je 15% osnovanih.

Om─Źe oko vrata

- Najviše pritu┼żbi korisnika odnosilo se na postupanje banaka, i to u vezi s koriš─çenjem kredita i platnih kartica, kao i izvršavanjem platnih transakcija - stoji u izveštaju u kome se precizira da je za posmatrane tri godine NBS rešila 3.402 pritu┼żbe koje su se odnosile na postupanje banaka, od ─Źega je 925 pritu┼żbi rešeno u korist korisnika (27,2%).

Konkretno, u posmatranom periodu najve─çi broj pritu┼żbi na postupanje banaka odnosio se na kredite (47,1%), platne ra─Źune / platne usluge (31,9%) i platne kartice (16,4%).

S druge strane, kako je navedeno, najviše osnovanih pritu┼żbi odnosilo se na platne ra─Źune / platne usluge (─Źak 40%).

- đÜod sva tri osnova, u toku posmatranog perioda uo─Źljiv je trend rasta broja pritu┼żbi, a naro─Źito kod kredita. Rast broja pritu┼żbi po ovim finansijskim uslugama, istovremeno je pra─çen i rastom broja osnovanih pritu┼żbi po tim osnovima... Na kraju posmatranog perioda, broj pritu┼żbi po osnovu kredita i platnih ra─Źuna / platnih usluga, kao i broj osnovanih pritu┼żbi po ovim finansijskim uslugama, pove─çan je više od dva puta - istakla je NBS.

Gra─Ĺani su se naj─Źeš─çe ┼żalili na:

  • Izvršenje platnih transakcija (preko 10%)
  • Podatke u đÜreditnom birou (oko 9%)
  • Zastoj u otplati obaveza (moratorijum) (oko 8%)
  • Otvaranje, vo─Ĺenje i gašenje ra─Źuna (preko 4%)
  • Zatvaranja platnog ra─Źuna

Iz centralne banke su naglasili da su pritu┼żbe u vezi sa koriš─çenjem platnih kartica za pla─çanja na internetu i na bankomatima u fokusu NBS zbog potencijalno velike materijalne štete po korisnika koja mo┼że nastati u vrlo kratkom roku.

Grehovi bankara

Kada je re─Ź o kreditima, NBS je u ovom izveštaju navela osam primera, spornih situacija u kojima je ili "presudila" u korist klijenata, ili uo─Źila nepravednu bankarsku praksu te nalo┼żila bankarima da promene svoja pravila poslovanja. U nastavku prenosimo najbitnije navode iz izveštaja s tim u vezi:

1) Diskriminacija trudnica i porodilja

NBS je utvrdila da banka onemogu─çava porodilji podnošenje zahteva za produ┼żenje dozvoljenog prekora─Źenja po ra─Źunu zbog toga što tokom porodiljskog odsustva prima naknadu zarade, a kreditne politike banke i aplikacija za podnošenje kreditnih zahteva predvi─Ĺaju samo zaradu i penziju kao redovne prilive koji omogu─çavaju podnošenje zahteva za odobrenje kredita. NBS je ovakvo postupanje banke ocenila kao diskriminatorno.

2) Naplata više kamatne stope u slu─Źaju gubitka zaposlenja 

NBS je utvrdila kao nepravi─Źne, ugovorne odredbe kojima se banci daje pravo da u toku otplate kredita, kada korisnik usled gubitka posla ne ostvaruje redovne prilive na ra─Źunu kod banke, korisniku samo iz tog razloga obra─Źunava i napla─çuje višu kamatnu stopu. NBS je zabranila ugovaranje i primenu ovih nepravi─Źnih ugovornih odredaba.

3) Naplata naknade za opomenu za kašnjenje u izmirivanju obaveza koja nije ugovorena

Banka je korisniku u─Źestalo slala opomene za neizmirena dugovanja po kreditu i napla─çivala naknadu za slanje tih opomena koja nije bila ugovorena. Banka je osnov za naplatu ove naknade videla u opštim uslovima poslovanja banke koji se primenjuju na sve što nije predvi─Ĺeno ugovorom o kreditu. Me─Ĺutim, NBS je zauzela stav da ako samim ugovorom o kreditu nisu predvi─Ĺeni troškovi opomena zbog kašnjenja u otplati (nisu sadr┼żani ni u pregledu obaveznih elemenata ugovora o kreditu), a nije predvi─Ĺena ni u─Źestalost slanja tih opomena - banka ove troškove ne mo┼że napla─çivati korisniku.

4) Uslovljavanje zahteva za odobrenje kredita prethodnim otvaranjem ra─Źuna u banci

NBS je kao nepoštenu utvrdila poslovnu praksu banke koja korisnicima nije omogu─çavala da podnesu ni zahtev za odobrenje kredita dok prethodno ne otvore ra─Źun u banci uz koji im se izdaje i kartica. đÜorisnicima koji su ra─Źun otvorili i platnu karticu uzeli isklju─Źivo zbog toga što im je bio potreban kredit, banka je napla─çivala naknadu za izdavanje kartice i/ili odr┼żavanje ra─Źuna iako im naposletku kredit nije ni odobren. Uz to, banka je promovisala ovaj proizvod kao kredit ─Źije je odobrenje garantovano i ne zavisi od ispunjenja bilo kojih uslova na strani korisnika. Ovakvo postupanje banke ocenjeno je kao nepoštena, obmanjuju─ça poslovna praksa, jer je utvr─Ĺeno da je banka, postupaju─çi protivno zahtevima profesionalne pa┼żnje, korisnike navodila da donesu ekonomsku odluku koju ina─Źe ne bi doneli (da otvore ra─Źun i uzmu karticu za koje ─çe pla─çati naknadu, što ne bi u─Źinili da ih banka nije pogrešno uverila da ─çe im kredit biti odobren).

5) Vrtoglavo visoka zatezna kamatna u slu─Źaju docnje

NBS je utvrdila da banka u pojedinim slu─Źajevima za slu─Źaj docnje ugovara (kašnjenja u otplati rata kredita) i korisnicima napla─çuje posebnu izuzetno visoku zateznu kamatu (npr. 0,5% dnevno na ukupan iznos dospele rate za svaki dan kašnjenja). Primenom ovako visoke kamatne stope na docnju, korisnikov dug je vrtoglavo rastao iz dana u dan. NBS je zauzela stav da ove odredbe treba tuma─Źiti na na─Źin da banka s korisnicima ne mo┼że ugovarati posebnu kamatnu stopu koja se primenjuje u slu─Źaju docnje, tj. da se, kada korisnik padne u docnju, na njegove obaveze mo┼że obra─Źunavati isklju─Źivo zakonska zatezna kamata ili ugovorena (redovna) kamata, koja se primenjivala i pre nego što je pao u docnju. Drugim re─Źima, nakon što korisnik zapadne u docnju, banka na njegove obaveze mo┼że nastaviti da obra─Źunava ugovorenu kamatnu stopu, ali samo onu koja je va┼żila i za njegovo redovno ispunjavanje obaveza, a ne neku posebnu (višu) kamatnu stopu.

6) Tretiranje preplate kao prevremene otplate

NBS je uo─Źila da se neretko dešavalo da korisnici bez najave prevremene otplate i bez provere ta─Źnog stanja duga, izvrše uplatu iznosa koji pribli┼żno, ali ne u potpunosti, odgovara stanju duga po kreditu. Uplatu zapravo ─Źesto izvrši druga banka kod koje korisnik uzima kredit za refinansiranje. U takvim situacijama banka koja primi ta sredstva nije vršila prevremenu otplatu, ve─ç bi taj iznos tretirala kao preplatu po kreditu i nastavljala je da iz njega namiruje mese─Źne rate prema planu otplate.

Takvo postupanje banka je obrazlagala time što korisnik nije podneo zahtev za prevremenu otplatu (što je obaveza predvi─Ĺena ugovorom i Zakonom o obligacionim odnosima), i što iznos uplate ne odgovara u potpunosti stanju duga po kreditu. U takvom slu─Źaju korisniku koji je uveren da je kredit prevremeno otplatio (samim tim što je uplatio sredstva na ra─Źun kod banke) ostajalo je dugovanje po kreditu, za koje bi naj─Źeš─çe saznao tek nakon du┼żeg perioda vremena kada od banke dobije obaveštenje o stanju duga po kreditu (koje se dostavlja dva puta godišnje), kada podnese zahtev za novi kredit pa dobije podatke iz đÜreditnog biroa ili kada se sva upla─çena sredstva iskoriste za redovnu naplatu, pa od banke dobije opomenu.

đÜako bi se ovakve situacije izbegle, NBS je svim bankama poslala mišljenje da je, ako korisnik svojim postupanjem jasno poka┼że nameru da izvrši prevremenu otplatu, iako prethodno nije postupio u skladu sa ugovorenom procedurom – banka, u skladu s dobrim poslovnim obi─Źajima, du┼żna da odmah kontaktira korisnika i uka┼że mu na ovu proceduru. NBS je donela i Instrukciju o refinansiranju kredita kod druge banke, kojim je ovaj problem u potpunosti rešen, a koja sve aktivnosti u vezi s prevremenom otplatom prebacuje na banku kod koje korisnik uzima kredit.

7) Osnovi za raskid ugovora o kreditu - nepravi─Źne odredbe

NBS je utvrdila da banke u ugovorima o kreditu, osnove za jednostrani raskid ugovora od strane banke, formulišu nedovoljno jasno i odre─Ĺeno (npr. ako korisnik prekrši bilo koju ugovornu odredbu ili bilo koji podatak, informacija ili dokument koji je korisnik dostavio banci prestanu da budu ta─Źni ili a┼żurni) i da me─Ĺu te osnove uklju─Źuju i one doga─Ĺaje koji su po svojoj prirodi i materijalnom zna─Źaju takvi da ne uti─Źu na sposobnost korisnika da uredno izmiruje svoje obaveze po kreditu, tako da banci ostavljaju široku diskreciju da ugovor mo┼że raskinuti prakti─Źno u bilo kojoj situaciji. U pojedinim slu─Źajevima banke su ugovarale i da se, kad nastupi neka od predvi─Ĺenih okolnosti, ugovor automatski raskida (bez otkaznog roka i mogu─çnosti da korisnik eventualno otkloni razloge za raskid), te da celokupni preostali iznos kredita odmah dospeva na naplatu. Ovakve odredbe NBS je utvrdila kao nepravi─Źne i zabranila njihovo ugovaranje i primenu.

8) Obaveze iz ugovora o kreditu nakon smrti korisnika

Prema Zakonu o obligacionim odnosima, banka mo┼że raskinuti ugovor o kreditu u slu─Źaju smrti korisnika ako je to dovodi u bitno nepovoljniji polo┼żaj. Naslednici nasle─Ĺuju ne samo imovinu, ve─ç i obaveze ostavioca, tj. odgovaraju za ostavio─Źeve dugove do visine vrednosti nasle─Ĺene imovine. Ostavinski postupak u kome se utvr─Ĺuju naslednici, visina naslednih delova i dr. mo┼że potrajati. Za to vreme, banka ne napla─çuje svoje potra┼żivanje, a dug po kreditu raste usled obra─Źuna zatezne kamate. Dakle, u najve─çem broju slu─Źajeva u interesu je i banke i budu─çih naslednika da što pre zaklju─Źe ugovor o pristupu dugu i nastave s njegovom redovnom otplatom. Zbog toga je NBS zauzela stav da banka ne treba da ─Źeka okon─Źanje ostavinskog postupka, ve─ç da sa potencijalnim naslednikom ili drugim licem koje za to ima pravni interes i koje se kao takvo na odgovaraju─çi na─Źin legitimisalo pred bankom – zaklju─Źi ugovor o pristupu dugu, ako takvo lice poka┼że interes za tim.

U Izveštaju NBS je naglašeno i da se stavovi koji su izlo┼żeni, ─Źinjenice na koje se oni odnose i argumentacija koja ih potkrepljuje su, za potrebe izveštaja, pojednostavljeni, sa┼żeti i uopšteni – te se ne mogu, kao takvi, a priori neposredno primeniti na neke sli─Źne sporne situacije bez prethodnog potpunog uzimanja u obzir celokupnog stava iz odgovaraju─çeg akta NBS i utvr─Ĺivanja konkretnih okolnosti svakog pojedina─Źnog slu─Źaja u odgovaraju─çem postupku.


Lokalne Novine Obrenovac


Vuk Ili─ç PR Agencija za izradu i odr┼żavanje WEB portala LOKALNE NOVINE Obrenovac
Portal LOKALNE NOVINE je javno internet glasilo registrovano pod brojem : IN 000333
Upotreba autorskog materijala objavljenog na stranicama ovog portala dozvoljena je uz obavezno navo─Ĺenje izvora
Ostale uslove kori┼í─çenja portala pro─Źitajte OVDE