Obrenovac, 01.07.2022

PRIJAVA DO 31. MAJA


Izvor: Espreso/Alo/Lokalne novine | Obrenovac, 20.05.2022.
Dražava daje i do 40.000 €, OVO su uslovi

Foto:Profimedia


Osnovni cilj odobravanja kredita Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede (u daljem tesktu: Fond) je obezbeđenje finansijskih sredstava za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u cilju ukrupnjavanja poseda registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, a u cilju stvaranja uslova za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje i podizanje nivoa efikasnosti i stepena konkurentnosti individualnih poljoprivrednih gazdinstava.

Pod poljoprivrednim zemljištem u smislu ovog Konkursa podrazumeva se zemljište:

– za koje je u A Listu nepokretnosti određen način korišćenja: njive, voćnjaci, vinogradi, livade ili pašnjaci i

– za koje je u A Listu nepokretnosti određena vrsta zemljišta: poljoprivredno zemljište.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica-registrovana poljoprivredna gazdinstva sa teritorije AP Vojvodine u aktivnom statusu, sa prebivalištem u jedinicama lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine i navršenih manje od 60 godina života.

Investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine.

Kupovina poljoprivrednog zemljišta do 5 hektara u cilju ukrupnjavanja poseda registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

– sopstveno učešće: najmanje 20% vrednosti poljoprivrednog zemljišta koje je predmet kupovine,

maksimalan iznos kredita 40.000 evra, minimalni iznos kredita 5.000 evra, grejs period traje 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata, – rok otplate 60 meseci,

– otplata kredita se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 11 rata),

– naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa iznosi 246,00 dinara,

Uplate naknada se vrše na račun Fonda broj: 200-3115731301038-76; sa pozivom na broj: 2022 – broj RPG uplatioca.

Obezbeđenje kredita:

  • četiri lične menice korisnika kredita s meničnim ovlašćenjem, i
  • garancija poslovne banke ili hipoteka prvog reda na poljoprivrednom zemljištu, čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 150%, sa obavezom upisa hipoteke na svim suvlasničkim udelima kada postoji više vlasnika nepokretnosti.
  • Može se dati hipoteka prvog reda na stambenoj ili poslovnoj uknjiženoj nepokretnosti koja predstavlja samostalni objekat ili poseban deo uknjiženog objekta u skladu sa procedurama Fonda, čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 200%, sa obavezom upisa na svim suvlasničkim udelima kada postoji više vlasnika nepokretnosti.
  • Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču, pčelinjih rojeva, košnica i opreme koju bude odabrao učesnik konkursa.

Lokalne Novine Obrenovac


Vuk Ilić PR Agencija za izradu i održavanje WEB portala LOKALNE NOVINE Obrenovac
Portal LOKALNE NOVINE je javno internet glasilo registrovano pod brojem : IN 000333
Upotreba autorskog materijala objavljenog na stranicama ovog portala dozvoljena je uz obavezno navođenje izvora
Ostale uslove korišćenja portala pročitajte OVDE