Obrenovac, 07.05.2021

I POVRA─ćAJ NOVCA MO┼ŻE ONLAJN


Izvor: Alo.rs/Novosti/A.J./Lokalne novine | Obrenovac, 06.01.2020.
Od 1. januara nove usluge na portalu Poreske uprave

Foto:Shutterstock


Od 1. januara omogu─çeno je podnošenje elektronskih zahteva preko portala Poreske uprave...

U cilju unapre─Ĺenja i optimizacije poslovnih procesa od 01.01.2021. godine omogu─çeno je podnošenje u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave slede─çih obrazaca:

1. Zahtev za povra─çaj i preknji┼żavanje više ili pogrešno pla─çenog poreza

Izradom posebne elektronske aplikacije poreskim obveznicima je omogu─çeno podnošenje zahteva za povra─çaj/preknji┼żavanje više ili pogrešno pla─çenih javnih prihoda u elektronskoj formi preko portala Poreske uprave. Napred navedeno, shodno izmeni i dopuni ─Źlana 10. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br.144/20) primenjuje se po─Źev od 01.01.2021. godine, pri ─Źemu su adekvatne funkcionalnosti na portalu e-Porezi dostupne od 04.01.2021. godine, kao prvog radnog dana u teku─çoj godini. Korisni─Źkim uputstvom, koje ─çe narednih dana biti objavljeno na portalu Poreske uprave, definisa─çe se pristup i koriš─çenje navedene aplikacije.

Rešenje o povra─çaju i preknji┼żavanju dostavlja─çe se poreskim obveznicima u elektronskoj formi u poresko sandu─Źe.

Navedenom zakonskom odredbom poreskim obveznicima je omogu─çeno da zahtev za povra─çaj i preknji┼żavanje više ili pogrešno pla─çenog poreza Poreskoj upravi i dalje mogu podneti u pismenom obliku - neposredno ili putem pošte.

2. Obaveštenje preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika o opredeljenju za isplatu li─Źne zarade

Preduzetnik i preduzetnik poljoprivrednik koji se opredeli za isplatu li─Źne zarade, du┼żan je da u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave (shodno izmeni ─Źlana 33a Zakona o porezu na dohodak gra─Ĺana ("Sl. glasnik RS", br. 153/20), dostavi obaveštenje o svom opredeljenju da vrši isplatu li─Źne zarade, najkasnije do 15. decembra teku─çe godine za period od 1. januara naredne godine.

Preduzetnik koji se opredeli za isplatu li─Źne zarade, ovakvo opredeljenje ne mo┼że da menja tokom poreskog perioda. Ako se preduzetnik opredeli da prestane sa isplatom li─Źne zarade, du┼żan je da o tome u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave dostavi obaveštenje poreskom organu do 15. decembra teku─çe godine.

Lice koje zapo─Źne obavljanje delatnosti, obaveštenje o opredeljenju da vrši isplatu li─Źne zarade podnosi isklju─Źivo u momentu registracije nadle┼żnoj organizaciji koja vodi registar privrednih subjekata, koja ─çe taj zahtev proslediti Poreskoj upravi.

Izuzetno, lica koja se ne registruju kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da vrše isplatu li─Źne zarade podnose Poreskoj upravi u roku od pet dana od dana registracije, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Obaveštenje preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika o opredeljenju za isplatu li─Źne zarade podnosi se isklju─Źivo u elektronskom obliku.

3. Obaveštenje o prometu sekundarnih sirovina i poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga

Fizi─Źka lica koja kao vlasnici, zakupci i drugi korisnici poljoprivrednog i šumskog zemljišta i fizi─Źka lica koja kao nosioci, odnosno ─Źlanovi poljoprivrednog gazdinstva upisana u registru poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisom kojim se ure─Ĺuje registracija poljoprivrednih gazdinstava, izvrše promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga obveznicima PDV, imaju pravo na nadoknadu po osnovu PDV. Obveznik PDV je du┼żan da obra─Źuna PDV nadoknadu u iznosu od 8% na vrednost primljenih dobara i usluga o ─Źemu izdaje dokument za obra─Źun, kao i da obra─Źunatu PDV nadoknadu isplati poljoprivredniku u novcu.

Uz poresku prijavu za PDV za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period, obveznik PDV dostavlja Poreskoj upravi obaveštenje o:

1) licu koje nije evidentirano za obavezu pla─çanja PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa;

2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu pla─çanja PDV u skladu sa ovim zakonom, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Imaju─çi u vidu da se poreska prijava PP PDV kao i Pregled obra─Źuna (Obrazac POPDV) podnose isklju─Źivo u elektronskom obliku, obveznicima je omogu─çeno da uz pomenutu prijavu i navedeno obaveštenje podnesu u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave.

Poreski obveznici obaveštenje o prometu sekundarnih sirovina, poljoprivrednih i šumskih proizvoda, kao i poljoprivrednih usluga mogu podneti i u pismenom obliku - neposredno ili putem pošte.

Lokalne Novine Obrenovac


Vuk Ili─ç PR Agencija za izradu i odr┼żavanje WEB portala LOKALNE NOVINE Obrenovac
Portal LOKALNE NOVINE je javno internet glasilo registrovano pod brojem : IN 000333
Upotreba autorskog materijala objavljenog na stranicama ovog portala dozvoljena je uz obavezno navo─Ĺenje izvora
Ostale uslove kori┼í─çenja portala pro─Źitajte OVDE