Obrenovac, 10.05.2021

VLADA USVOJILA STRATEGIJU ZAPOLJAVANJA


Izvor: Telegraf/E.N./Lokalne novine | Obrenovac, 01.03.2021.
Posebne mere za unapreenje polo鱉aja 鱉ena i mladih

Foto:Shutterstock


Strategija zapošljavanja predvia meusektorske mere koje e se realizovati u saradnji sa sektorima obrazovanja, privrede, finansija i socijalne zaštite.

Strategija zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine usvojena je na današnjoj sednici Vlade Srbije, a cilj je uspostavljanje stabilnog i odr鱉ivog rasta zaposlenosti zasnovanog na znanju i dostojanstvenom radu.

Strategija zapošljavanja predvia meusektorske mere koje e se realizovati u saradnji sa sektorima obrazovanja, privrede, finansija i socijalne zaštite, dok je sa jedinicama lokalne samouprave planiran dalji razvoj lokalne politike zapošljavanja, navodi se u saopštenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boraka i socijalna pitanja, na iji je predlog strategija usvojena.

Dodaje se da su te meusektorske mere usmerene na unapreenje ponude rada i tra鱉nje za radom i da treba da dovedu do rasta kvalitetne zaposlenosti.

Radi unapreenja polo鱉aja nezaposlenih lica na tr鱉ištu rada, mere predviene u Strategiji zapošljavanja odnose se na realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja (APZ), unapreenje njihovog sprovoenja, kreiranje novih mera APZ, kao i na unapreenje praenja stanja i kretanja na tr鱉ištu rada i ishoda i uticaja mera APZ.

Posebne mere predviene su za unapreenje polo鱉aja 鱉ena, mladih, osoba sa invaliditetom, korisnika novane socijalne pomoi, kao i Roma i Romkinja, imajui u vidu njihovu zastupljenost i druge karakteristike koje ukazuju na nepovoljan polo鱉aj na tr鱉ištu rada, ali e fokus biti i na drugim ranjivim kategorijama nezaposlenih koji bez dodatne i intenzivne podrške u tra鱉enju posla ne mogu samostalno da poprave svoj polo鱉aj na tr鱉ištu rada.

U saopštenju se navodi da unapreenje zakonodavnog okvira i jaanje kapaciteta za planiranje i sprovoenje politike zapošljavanja predstavlja takoe va鱉an cilj Strategije zapošljavanja koji je operacionalizovan odgovarajuim merama.

Dodaje se da se proces izrade Strategije zapošljavanja sprovodio uz kontinuirane konsultacije sa svim relevantnim akterima, drugim ministarstvima, institucijama, socijalnim partnerima i organizacijama civilnog društva.

Radi sprovoenja Strategije zapošljavanja izraen je Akcioni plan za period od 2021. do 2023. godine ije usvajanje je planirano poetkom marta 2021. godine, a kojim e biti utvrene aktivnosti za realizaciju mera predvienih strategijom, dodaje se u saopštenju.

Lokalne Novine Obrenovac


Vuk Ili PR Agencija za izradu i odr鱉avanje WEB portala LOKALNE NOVINE Obrenovac
Portal LOKALNE NOVINE je javno internet glasilo registrovano pod brojem : IN 000333
Upotreba autorskog materijala objavljenog na stranicama ovog portala dozvoljena je uz obavezno navoenje izvora
Ostale uslove kori禳enja portala proitajte OVDE