Obrenovac, 17.05.2021

VA┼ŻNA VEST ZA PRIVREDNIKE


Izvor: Espreso.rs/Lokalne novine | Obrenovac, 26.12.2020.
Vlada Srbije definisala kako ─çe se pla─çati odlo┼żeni porezi i doprinosi

Foto:Photomaster


Uredba koju je donela Vlada Srbije definiše obaveze privrednika i produ┼żava rok za pla─çanje obaveza.

Privrednim subjektima koji su se prijavili za odlaganje pla─çanja poreza i doprinosa omogu─çeno je namirivanje tih obaveza na najviše 24 jednake mese─Źne rate, bez kamate, navodi se u uredbi koju je donela Vlada Srbije.

Prva rata dospeva 10. februara 2021. godine, a svaka naredna istog datuma u mesecima koji slede.

Uredba o postupku i na─Źinu odlaganja pla─çanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ubla┼żavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti kovid-19 jasnije definiše obaveze privrednika i produ┼żava rok za pla─çanje obaveza, s obzirom da je po─Źetkom korona-krize sli─Źna mera odgodila tu obavezu do 4. januara 2021. godine.

Novim propisom, privredni subjekti koji su se prethodno prijavili za poreske pogodnosti se obavezuju na pla─çanje mese─Źne rate ne manje od 1.000 dinara.

Privredni subjekti odlaganje pla─çanja poreza i doprinosa na mese─Źne rate ostvaruju bez sprovo─Ĺenja posebnog postupka.

Odlaganje pla─çanja se mo┼że ostvariti za porez i doprinose na zarade i naknade zarada, kao i za porez i doprinose na li─Źnu zaradu preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika, u visini iznosa nepla─çene obaveze.

Dodatno, ista pogodnost se mo┼że ostvariti za akontacije poreza na dobit pravnih lica, najviše do visine iznosa nepla─çene poreske obaveze koja je obra─Źunata u kona─Źnoj poreskoj prijavi po osnovu poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu.

Sli─Źna pogodnost dostupna je i za akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za preduzetnike i preduzetnike poljoprivrednike, nezavisno da li su se opredelili za isplatu li─Źne zarade, a najviše do visine iznosa nepla─çene poreske obaveze koja je obra─Źunata u kona─Źnoj poreskoj prijavi.

Preduzetnicima-paušalcima koji su se opredelili za odlaganje dospelosti obaveza po osnovu akontacija poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti tako─Ĺe se odla┼że pla─çanje obaveza na 24 jednake mese─Źne rate bez kamate.

Za obveznike sa poslovnom godinom razli─Źitom od kalendarske, koji kona─Źnu poresku prijavu podnose do 31. januara 2021. godine, a ─Źiji se poreski period završava u 2020. godini, prva rata tako─Ĺe dospeva 10. februara 2021. godine, ali ona ne mo┼że biti manja od 2.000 dinara.

Privredni subjekti mogu i pre isteka 24 meseca da u celosti isplate dugovanja.

Doprinosi ─Źije je odlaganje pla─çanja odlo┼żeno u skladu sa ovom uredbom, smatraju se pla─çenim za svrhu ostvarivanja prava po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, ostvarivanja prava za slu─Źaj nezaposlenosti i ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom, kao i ostvarivanja prava u druge svrhe.

Pravo na odlaganje ne mogu ostvariti subjekti koji u propisanim roku ne podnesu kona─Źnu poresku prijavu poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu, odnosno za poreski period koji zapo─Źinje ili se završava u 2020. godini.

Pravo na odlaganje pla─çanja poreza i doprinosa se gubi ukoliko se ne izmiri rata u predvi─Ĺenim rokovima.

Nepla─çeni iznos obaveze privrednog subjekta preuzima pravni sledbenik, koji je obavezan da nastavi sa pla─çanjem mese─Źnih rata.

Ako u statusnoj promeni pravnog lica koje prestaje da postoji ima više pravnih sledbenika, nepla─çeni iznos du┼żna je da plati firma pre brisanja iz registra privrednih subjekata, koja se vodi kod Agencije za privredne registre.

Nepla─çeni iznos obaveze pravnog lica prema kojem je pokrenut ste─Źajni postupak prijavljuje se i napla─çuje u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuje ste─Źaj.

U slu─Źaju prinudne likvidacije pravnog lica, nepla─çeni iznos obaveze koja je bila predmet odlaganja smatra se dospelim danom pokretanja postupka prinudne likvidacije u skladu sa zakonom kojim se ure─Ĺuju privredna društva.

U slu─Źaju likvidacije pravnog lica, nepla─çeni iznos obaveze koja je bila predmet odlaganja pla─çanja, to pravno lice je du┼żno da plati do okon─Źanja postupka likvidacije.

Lokalne Novine Obrenovac


Vuk Ili─ç PR Agencija za izradu i odr┼żavanje WEB portala LOKALNE NOVINE Obrenovac
Portal LOKALNE NOVINE je javno internet glasilo registrovano pod brojem : IN 000333
Upotreba autorskog materijala objavljenog na stranicama ovog portala dozvoljena je uz obavezno navo─Ĺenje izvora
Ostale uslove kori┼í─çenja portala pro─Źitajte OVDE