Obrenovac, 04.12.2021

IMA LI VAS ?


Izvor: b92,Tanjug,Lokalne novine | Obrenovac, 05.03.2020.
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građanke i građane da na vreme provere da li su upisani u Jedinstveni birački spisak (JBS)

Foto:Depositphotos/ tomloel


Ako jesu, da li su im upisani lični podaci tačni, kako bi mogli da ostvare pravo glasa na raspisanim izborima za izbor narodnih poslanika, izbor poslanika u SkupÅ¡tinu AP Vojvodina i izbor odbornika u skupÅ¡tine gradova i skupÅ¡tine opÅ¡tina koji će biti održani 26. aprila 2020. godine.                         

Pravo na uvid u birački spisak ima svaki građanin u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak i može se izvrÅ¡iti neposredno u opÅ¡tinskoj, odnosno gradskoj upravi u kojoj građanin ima prebivaliÅ¡te, odnosno boraviÅ¡te za interno raseljena lica, kao i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva - upit.birackispisak.gov.rs 

 Jedinstveni birački spisak (JBS) je javna isprava u kojoj se vodi jedinstvena evidencija državljana Republike Srbije koji imaju biračko pravo. Vodi se putem savremenih tehnologija, kao elektronska baza podataka i svakodnevno se ažurira po jedinstvenoj metodologiji. 

 JBS vodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, dok ažuriranje biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave vrÅ¡i opÅ¡tinska, odnosno gradska uprava. Ažuriranje dela biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave od strane opÅ¡tinske odnosno gradske uprave obuhvata: upis, brisanje, izmene, dopune ili ispravke po službenoj dužnosti ili na zahtev građana, o čemu se donosi odgovarajuće reÅ¡enje. 

 Upis u birački spisak je uslov za ostvarivanje biračkog prava, a birač može biti samo jednom upisan u birački spisak, , podseća Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. 

 U birački spisak upisuju se punoletni i poslovno sposobni državljani Republike Srbije, odnosno osobe koje imaju biračko pravo - prema mestu prebivaliÅ¡ta, odnosno mestu boraviÅ¡ta za interno raseljena lica. 

 Postupak upisa, promena (izmena, dopuna ili ispravka) i brisanja iz biračkog spiska sprovodi se po službenoj dužnosti ili na zahtev građana. Građanin zahtev za promenu u biračkom spisku podnosi opÅ¡tinskoj odnosno gradskoj upravi po mestu njegovog prebivaliÅ¡ta, odnosno mestu boraviÅ¡a za interno raseljena lica. 

 Svaka promena u biračkom spisku mora da se zasniva na podacima iz matičnih knjiga, drugih službenih evidencija i javnih isprava (npr. izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih ili umrlih, lična karta, dokaz o prebivaliÅ¡tu, uverenje o državljanstvu, pravnosnažno reÅ¡enje o vraćanju poslovne sposobnosti) o čemu odgovarajuće reÅ¡enje do zaključenja biračkog spiska (15 dana pre dana izbora, odnosno 10. aprila 2020. godine) donosi opÅ¡tinska odnosno gradska uprava, a od zaključenja biračkog spiska pa sve do 72 časa pre dana izbora reÅ¡enje donosi Ministarstvo. 

 Podnosilac zahteva može na reÅ¡enje opÅ¡tinske odnosno gradske uprave podneti žalbu Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u roku od 24 časa od dana kada je reÅ¡enje primio, a protiv reÅ¡enja Ministarstva može se podneti tužba Upravnom sudu u roku od 24 časa od dana kada je reÅ¡enje primljeno.

Lokalne Novine Obrenovac


Vuk Ilić PR Agencija za izradu i održavanje WEB portala LOKALNE NOVINE Obrenovac
Portal LOKALNE NOVINE je javno internet glasilo registrovano pod brojem : IN 000333
Upotreba autorskog materijala objavljenog na stranicama ovog portala dozvoljena je uz obavezno navođenje izvora
Ostale uslove korišćenja portala pročitajte OVDE