Obrenovac, 28.05.2020

ZBOG KRENJA MERA VLADE U PRITVORU TRENUTNO 96 LJUDI


Izvor: B92 | Obrenovac, 15.04.2020.
Sudovi 禳irom Srbije intenzivno su u protekle dve sedmice radili i odr鱉ali vi禳e od 40 suenja putem video konferencijske veze -skajpom.

Foto: Depositphotos/ suwannar1981.gmail.com


Suenja su voena protiv okrivljenih za kršenje samoizolacije.

Velikom broju okrivljenih za kršenje samoizolacije, nakon hapšenja odreen je pritvor i to pritvor u posebnim pritvorskim jedinicama ureenim samo za ljude koji su se u proteklih mesec dana vratili iz inostranih dr鱉ava - 鱉arišta Covida 19.

U ostalim sluajevima sudovi su ovim licima odreivali kuni pritvor.

Od poetka vanrednog stanja, do sada je kroz posebne pritvroske jedinice u Vršcu, Po鱉arevcu I Pirotu, prošlo više od 150 osoba, ali se njihov broj znaajno smanjio, pa se trenutno u sve tri pritvorske jedinice nalazi ukupno 96 okrivljenih, reeno je Tanjugu u pravosudnim organima.

Naime, sudovi intenzivno dr鱉e suenja, izriu presude, nakon ega okviljenima mahom ukidaju pritvor, ili ga pak menjaju za kuni pritvor.

U nekim sluajevima pritvor je okrivljenima ukidan I bez zakazanog suenja, bilo na predlog branoca ili po proceni I odluci postupajueg sudije.

Sva do sada skajp suenja zbog kršenja samoizolacije okonana su osuujuim presudama i razliitim vrstama kazni.

Izricane su I oštre zatvorske kazne od po dve I tri godine zatvora, kuni zatvori od po nekoliko meseci, kao I novane kazne.

Za krivino delo koje se ovim okrivljenima stavlja na teret - nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije zapreena je alternativno - novana kazna ili zatvor do tri godine.

Do sada je skajpom izmeu suda i pritvorske jedinice odr鱉ano ukupno 44 suenja zbog kršenja mere samoizolacije.

Prva i najstro鱉a “skajp” presuda izreena je u Osnovnom sudu u Dimitrovgradu, gde je okrivljeni osuen na tri godine zatvora, uz produ鱉enje pritvora.

Meutim, bilo je i drasticno ni鱉ih kazni, pa je tako : Osnovni sud u Somboru jednom okrivljenom izrekao kaznu od tri meseca zatvora i ukinuo mu pritvor, Osnovni sud u Vršcu je jednog kaznio sa šest meseci zatvora, a drugog za tri meseca kunog zatvora, takoe uz ukidanje pritvora.

Neka su suenja odlo鱉ena na zahteve advokata radi pripreme odbrane, ili do odluke suda po zahtevu za ukidanje pritvora, ili pak zakljuenja sporazuma o priznanju krivice sa tu鱉ilaštvom, kao što je to bio sluaj sa šest suenja koja su u ponedeljak odlo鱉ena u Osnovnom sudu u Novom Sadu.

Sve izreene sudske presude su prvostepene i na njih osueni i njihovi branioci imaju pravo da ulo鱉e 鱉albe neposredno višim sudovima.

Inae, suenja i sudske sednice pitem video konferencijske veze, kao što je skajp u Srbiji postale su svetski trend u vreme kada se gotovo sve zemlje sveta bore sa širenjem korona virusa.

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu, Sud Evropske unije, Federalni sud u SAD, Kraljevski sud u Velikoj Britaniji kao i drugi nacionalni i ni鱉i sudovi uveli su praksu suenja i saslušanja online, a sve radi spreavanja širenja virusa.

U Srbiji se meutim u skladu sa mišljenjem Visokog saveta sudstva, suenja putem skajpa sprovode samo za one koji su prekršili samoizolaciju.

Skajp saslušanja uhpšenih u ovom periodu primenjuju i tu鱉ilaštva u Srbiji, jer za njih mišljenje VS S nije obavezujue, a saslušanjem osumnjienog za krivino delo putem skajpa spreava se mogunost zaraze zaposlenih u tu鱉ilaštvu.

Lokalne Novine Obrenovac


Vuk Ili PR Agencija za izradu i odr鱉avanje WEB portala LOKALNE NOVINE Obrenovac
Portal LOKALNE NOVINE je javno internet glasilo registrovano pod brojem : IN 000333
Upotreba autorskog materijala objavljenog na stranicama ovog portala dozvoljena je uz obavezno navoenje izvora
Ostale uslove kori禳enja portala proitajte OVDE